Nowości:

Wystrzałowy Nowy Rok

Wystrzałowy Nowy Rok

Wystrzałowy Nowy Rok

Mimo, iż corocznie media przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas witania Nowego Roku, to jednak ośrodki służby zdrowia notują w tym okresie kilkadziesiąt osób rannych. Powodem tego rodzaju wypadków jest nieodpowiedzialne, nieodpowiednie odpalanie takich rzeczy jak petardy. Skutkiem tego rodzaju zachowań są poparzone ręce, pourywane palce lub nawet cale dłonie, albo co gorsza utrata wzroku lub słuchu. Najczęściej ofiarami tego typu wypadków są dzieci i młodzież. Wynika to z braku edukacji w tym zakresie, jak również z braku nadzoru rodzicielskiego. Mimo, że corocznie notuje się takie same wypadki, rodzice nadal nie czuwają nad postępowaniem swoich dzieci, bowiem prawdopodobnie w tym czasie doskonale się bawią w innym towarzystwie. Jak zwykle, „gdy Polak mądry po szkodzie”, dopiero wówczas, gdy fajerwerki przestają bawić, a stają się powodem do płaczu, ich użytkownicy zaczynają się zastanawiać, co zrobili źle. Niewątpliwie przy tego typu materiałach należy postępować niezwykle odpowiedzialnie i ostrożnie. Pierwszą zasadą powinno być kupowanie materiałów wyłącznie z atestami i certyfikatami, a także posiadających instrukcję użytkowania pisaną w języku polskim, do której obligatoryjnie należy się stosować.