Nowości:

Jak wygląda egzamin na kartę rowerową

Jak wygląda egzamin na kartę rowerową

Karta rowerowa – egzamin

Każdy młody człowiek, po ukończeniu 10 roku życia, chcący legalnie poruszać się po drogach publicznych zobowiązany jest do wyrobienia sobie karty rowerowej. Egzamin ten można zdać podczas uczęszczania do szkoły podstawowej, a także w ośrodkach wojewódzkich lub szkołach jazdy.
Jak wygląda egzamin na kartę rowerową?
1. Zgoda rodzica.
Aby przystąpić do kursu i egzaminu, potrzebna jest pisemna zgoda opiekuna prawnego. Po otrzymaniu akceptacji, można przystąpić do kroku drugiego.
2. Egzamin teoretyczny.
Test teoretyczny składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru, które trzeba wypełnić w ciągu 35 minut. Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na minimum 20 pytań, dotyczących:
– ogólnych zasad ruchu drogowego oraz znaków drogowych
– zasad obsługi technicznej roweru
– zachowania wobec pieszego
– zasad udzielania pierwszej pomocy
3. Egzamin praktyczny.
Aby uzyskać pozytywny wynik w części praktycznej, należy wykonać poprawnie co najmniej 90% manewrów, takich jak:
– jazda na wprost
– skręcanie w lewo i w prawo
– zatrzymywanie się i ponowne ruszanie
– reagowanie na sygnalizację świetlną oraz znaki drogowe
– zatrzymanie się przed linią
– jazda po ósemce
– slalom
– sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.
Po zdaniu powyżej wymienionych kroków wydawana jest karta rowerowa.