Nowości:

Egzamin na kartę rowerową 2022

Egzamin na kartę rowerową 2022

Zdobądź uprawnienia do jazdy rowerem

Okres wakacji to nie tylko świetny czas do jazdy na rowerze, ale również, albo może przede wszystkim, odpowiednia pora na zdobycie dodatkowych, związanych z nią kwalifikacji.
Taką okazję daje egzamin na kartę rowerową 2022.
Można do niego przystąpić po wcześniejszym zgłoszeniu, a w przypadku dzieci za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Egzamin składa się z części teoretycznej sprawdzającej znajomość ruchu drogowego oraz z części praktycznej weryfikującej umiejętności poruszania się na specjalnie przygotowanym torze.
Podobne egzaminy zdają uczniowie szkół podstawowych po ukończeniu 10 roku życia. Przygotowują się do nich na przedmiocie techniki.
Organizowane często przez policję i straż miejską w okresie wakacyjnym egzaminy, są bezpłatne. Tym bardziej warto skorzystać z tej formy stania się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego na dwóch kołach. Daje to możliwość samodzielnego poruszania się w wielu miejscach i sytuacjach, oraz także korzystanie z jednośladów dla aktywności, rozrywki, towarzystwa czy przyjemnej pasji.
Właśnie okres letniego wypoczynku i urlopów szczególnie służy rozwijaniu tej wspaniałej formy rekreacji.